Severočeši.cz chtějí ve městě Rumburku
kromě pořádku, čistoty a bezpečí ještě:

 zachovat nemocnici se širokým rozsahem zdravotní péče. Po restrukturalizaci nemocnice začít s obnovou areálu
Podhájí se záměrem obnovy sanatoria Frankenstein

 podpořit stávající a nově příchozí lékaře našeho města

 navýšit chybějící kapacitu mateřských škol

 zřídit finanční příspěvky na dětské zájmové kroužky, vázané na docházku ve školách

 zavést centrálně preventivní programy na mateřských a základních školách

 obnovit zpustlý areál letního kina pro pořádání kulturních a společenských akcí, rozšířit stávající krytý bazén
o venkovní koupaliště s tobogánem

 podpořit finančně i metodicky (pomoc při získávání evropských, ale i národních projektů) spolky a neziskové
organizace působící v našem městě v oblasti sportu, kultury či jiných volnočasových aktivit.
Podpořit a zorganizovat kulturní, sportovní a společenské akce pro občany

 zřídit kyvadlovou dopravu ( trasa: Zámeček – centrum města – nemocnice – Podhájí – obchodní střediska na ul.
Pražská – Jindřichov )

 zajistit startovací byty pro mladé páry a rodiny, či neúplné rodiny

 zajistit pozemky na stavbu rodinných domů zdarma při splnění podmínek výstavby

 vybudovat chybějící domov pro seniory

 investovat do oprav městského bytového fondu. Najít vhodné způsoby využití prázdných a chátrajících objektů

 podpořit budování chybějících inženýrských sítí (vodovod, kanalizace, plyn, elektřina)

 požadujeme rychlostní kamery v majetku města, nikoliv se dělit o nemalý zisk prostřednictvím pronájmu zařízení

 zakázky města koncipovat jako dostupné pro místní firmy a stavitele (stavební firmy, řemeslné party).
Podpořit organizace a podnikatele, kteří svou činností přispějí k rozvoji a zatraktivnění města

 pokračovat v modernizaci vybavení jednotky Sboru dobrovolných hasičů a městské policie, včetně rozšíření
a obnovy stávajícího kamerového systému prevence - kriminality

 plně využívat možnosti financování z evropských, národních a krajských fondů

 spolupracovat s Policií České republiky při ochraně zájmů a potřeb občanů města Rumburk v oblastech, ve kterých
nemá kompetenci Městská policie, hlavně v drogové problematice

 zřizovat cyklotrasy a cyklostezky

 Wi-Fi internet zdarma v parcích, na náměstí, ve veřejných budovách, knihovně nebo zdravotních střediscích

 Rumburské noviny zdarma do každé rodiny