Naše priority pro město Rumburk

 Zachováme nemocnici
Provedeme zásadní restrukturalizaci nemocnice. Obnovíme
jednání s Ústeckým krajem, Krajskou zdravotní a pojišťovnami.
Do vedení zapojíme odborníky z řad manažerů, ekonomů, lékařů.

 Zvelebíme Rumburk
Opravíme silnice a chodníky, vybudujeme chybějící parkoviště,
prioritně na sídlišti v Podhájí. Postavíme nová dětská hřiště.
Obnovíme areál letního kina.

 Vrátíme městu důstojnost
Rumburk, příjemné místo pro život.

 Město nezadlužíme
Rozhodnutí zastupitelů vždy zohlední zájem většiny obyvatel

 V Rumburku se vyplatí žít.
Přilákáme zájemce o pozemky a domy.

 Podpoříme místní podnikatele
Vytvoříme nová pracovní místa.