ZŘIZOVÁNÍ CYKLOTRAS A CYKLOSTEZEK

Naše město má díky okolní přírodě velký turistický potenciál a jeho budoucnost při správném směrování vidíme hodně dobře. Je však potřeba oprášit dlouhodobý plán rozvoje města a neustále s ním pracovat. Díky zdejším kopcům nám chybí nenáročné cyklostezky pro celou rodinu, které by zvládly i malé děti. Přitom se stačí podívat do jiných regionů, nebo kousek za hranice.

V současné době je hodně diskutované téma rušení železniční trati U27 Rumburk – Dolní Křečany – Staré Křečany – Panský. Jsme pro zachování této trasy, protože co se jednou zruší, těžko se v budoucnosti obnovuje. Ale pokud by již k tomu došlo, v místě vedení kolejí je možné rozšíření a přeměna na rekreační stezku s asfaltovým povrchem pro pěší, cyklisty, inlajnisty, koloběžkáře a v zimě pro běžkaře. Železniční trať nemá prudké stoupání ani klesání, dají se využít již vybudované náspy a mosty. Náklady na dobudování takové stezky je vyváženo náklady na její likvidaci. Nádražní budovy se využívají pro turistické ubytování, občerstvení, půjčovny kol. Jsou ideálně přístupné pro vozíčkáře a takto se konzervuje i pozemek pro případné budoucí obnovení železnice. 

Každopádně je potřebná úzká spolupráce s okolními městy a to i na německé straně. Společná dohoda na vzniku marketingové strategie rozvoje cyklotras našeho regionu. Vyřešit bezpečný průjezd městem, návaznost cyklistické dopravy na okolní obce, navrhnout dopravní značení, vytipovat odpočinková místa. Součást těchto opatření je také vytipování lokalit, kde je vhodné zřídit či zrekonstruovat parkoviště, která by se stala výchozím bodem pro cykloturistické výlety (Park and Bike – přijeď autem, zaparkuj a jeď na kole). Rumburk by se měl stát také „rájem“ pro cykloturisty.

Způsoby financování: Regionální operační programy, Státní fond dopravní infrastruktury a evropské fondy.