ROZŠÍŘENÍ KRYTÉHO BAZÉNU O VENKOVNÍ KOUPALIŠTĚ

V naší nedávné anketě žádali obyvatelé Rumburku o výstavbu venkovního koupaliště. Jako důvod uvedli rozšíření služeb stávajícího krytého bazénu, vybudování dalšího odpočinkového a zábavního centra, ale také jako podporu rozvoje cestovního ruchu, který by našemu městu přinesl poptávku po zdejším ubytování. Celkově zvedl tržby podnikatelům v restauracích, cukrárnách, prodejnách potravin, sportovních potřeb a hraček, textilu a ostatních doplňkových služeb. Tím by samozřejmě vzrostla nabídka nových pracovních míst. 

Je dnes zcela běžné, že turisté při letní rekreaci požadují v místě ubytování možnost venkovního koupání, kde by se mohli zabavit jejich děti, nebo se i sami osvěžit. Nejedná se o výstavbu nového areálu, ale o rozšíření stávajícího. Zdatní plavci mohou využít krytý plavecký bazén a venkovní část by byla vyhrazena pro zábavní bazény a dětské brouzdaliště. Stávající i budoucí část jde technicky propojit vnitřním průchodem. Okolní městské pozemky jsou dostatečně rozlehlé i pro vybudování minigolfu, plážového volejbalu, dětských průlezek, dostatečného množství laviček, altánu i místa pro umístění stánku s občerstvením včetně posezení pod slunečníky.

V současné době jsme odkázáni na venkovní koupaliště v sousedním Německu, která však nejsou dostupná všem. Cesta za hranice jiného státu je možná na základě požadovaného cestovního dokladu a u dětí pouze s doprovodem rodičů. Uvědomujeme si, že každý nemá možnost za koupáním pravidelně dojíždět. Maminky s menšími dětmi preferují koupání co nejblíže bydlišti a ostatní lidé být u vody po práci co nejdříve.

Možnosti financování: Evropský fond pro regionální rozvoj.