KUPECKÉ POČTY SEVEROČECHŮ: RUMBURK + BEZDOPLATKOVÉ ZÓNY = BEZPEČNÝ RUMBURK

CHCEME BEZDOPLATKOVÉ ZÓNY V RUMBURKU! Severočeši.cz v Rumburku budou prosazovat vznik bezdoplatkových zón. Téměř v 70-ti městech a obcích České republiky platí vyhlášení takzvané bezdoplatkové zóny. V takových zónách nejsou nově (!!!) příchozím lidem vypláceny příspěvky na bydlení.

Některá města a obce mají na svém území lokality, které jim kazí dobré jméno. Třeba zvýšeným počtem přestupků, častým porušováním veřejného pořádku, nebo výskytem lidí, kteří svým stylem života obtěžují ostatní. Obecně lidé, kteří se odmítají přizpůsobit slušné většině občanů. Město teď jejich výskyt může snížit vyhlášením bezdoplatkové zóny. Hlavním cílem je zabránění vzniku a rozšiřování sociálně vyloučených lokalit. Okolní města takové bezdoplatkové zóny mají. Bojíme se (a hlavně to nechceme dopustit), že „byznys s chudobou“ by se v budoucnu týkal našeho města v mnohem větší míře.

Současné vedení města tyto bezdoplatkové zóny odmítá, my je považujeme za zásadní nástroj ovlivňování skladby obyvatel na území města Rumburk! Na základě jednání s policií a úřadem práce vytipujeme konkrétní lokality, kde by zóny mohly a měly vzniknout. Tímto krokem dojde k „zamezení obchodu s chudobou“, konec stěhování nepřizpůsobivých občanů do našeho města a ke zlepšení bezpečnostní situace v daných lokalitách. Zlepší se v našem městě společenská atmosféra, ale i nálada ve školách mezi rodiči i pedagogy. Sníží se problematika drobných krádeží, povyk a znečišťování ulic.