DOPRAVNÍ OBSLUŽNOST V RUMBURKU
aneb zřízení městské kyvadlové dopravy

Asi jste už jste někdy potkali maminku s kočárkem, seniora s těžkou nákupní taškou, nebo jste se vy sami potřebovali přepravit s nákupem nebo k lékaři po našem městě a nemáte osobní automobil. V horkém letním počasí je to náročné a ani v zimě to není o moc jednodušší.

Město Rumburk přišlo s částečným řešením tohoto problému a na sklonku léta (27. července 2018) vyhlásilo výběrové řízení na provozovatele služby „Senior Taxi“. Není to žádná novinka. Podobná služba funguje ve více jak 70 městech a obcích v ČR. Myšlenka dotovaného taxíku, kdy zákazník zaplatí sníženou cenu a je dovezen na nákup nebo k lékaři, je skvělá. Bohužel, jak se píše v zadání veřejné zakázky, služba se bude týkat pouze trvale hlášených občanů starších 70 let a dopravce bude vozit pouze na předem stanovená místa. Časově je služba limitována od 8. do 15. hodiny a částka za přepravu je stanovena na 22,- Kč. Senior se nemusí dostat na místo, na které chce odvést, protože nebude v seznamu lokací dohodnutých mezi městem a provozovatelem. Navíc tato forma dopravní obslužnosti vynechává celou řadu skupin rumburských občanů, kteří by uvítali přepravu po svém městě. Potřeba místní přepravy vzniká hlavně u seniorů a maminek s dětmi, ale přepravu by mohli využít i jiní. Stále ne každý disponuje osobním automobilem. Takovou dopravní obslužností, která by umožnila využití širšímu počtu rumburských občanů, je právě místní kyvadlová doprava.

Dopravní obslužnost zajišťovaná Ústeckým krajem vynechává dopravní obsluhu části Rumburku, zejména rumburskou nemocnici (dříve spoj jezdil kolem bazénu), sídliště Podhájí (stále zde je také část nemocnice) a také části, kde se nacházejí na Pražské ulici supermarkety (nákupní možnosti v centru města byly jejich vznikem sníženy a mají omezenou nabídku). Mnohé části města jsou obsluhované autobusovými linkami 409, 410, 401, ale jejich využití je komplikované, hlavně mezi zastávkami různých linek.

K zajištění místní kyvadlové dopravy by bylo možné uzavřít smlouvu na zajištění veřejné služby mezi obcí a dopravcem. Následně by obec hradila ze svého rozpočtu prokazatelnou ztrátu vzniklou dopravci plněním závazků veřejné služby.

A jak by taková místní kyvadlová doprava mohla fungovat? Například zřízením linky na trase Zámeček – centrum města – nemocnice – Podhájí – obchodní střediska na ul. Pražská – Jindřichov a jiné. Tak by byly propojeny různé části města, které jsou dnes bez dopravní obslužnosti nebo dosažitelné pouze po složitých přestupech, jenž na sebe časově nenavazují.

Ani tento model dopravní obslužnosti obce není nový. Již osm let tento model místní dopravní obslužnosti funguje v sousedním Varnsdorfu, kde dopravu občanů obyvatel města zajišťuje mezi 6. a 17. hodinou linka o patnácti zastávkách.

Určitě Vás napadlo, že by to stálo spoustu peněz, kterých dnes Rumburk rozhodně nemá na rozhazování. Předpokládaná cena senior taxi je 1.000.000,- Kč ročně. Výše zmíněná autobusová linka přijde Varnsdorf na 812.000,- Kč ročně. Cestující zaplatí od 6,- do 16,- Kč podle délky trasy, kterou jede.

Pokud tedy srovnáme připravované „Senior Taxi“ a městskou kyvadlovou dopravu po vzoru našich sousedů, vychází finančně lépe kyvadlová doprava. Kyvadlovou dopravu může využít větší množství obyvatel města, za nižší cenu.

 

Cena za rok

Cena pro občana

Provoz ve všední dny

Dotčená skupina občanů

Senior Taxi

1.000.000 Kč

22 Kč

8. – 15. hod.

Občané nad 70 let s trvalým pobytem

Městská kyvadlová doprava

cca 812.000 Kč

6-16 Kč

6. – 17. hod.

Všichni